Wspinaczka na czas

Akademickie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego we wspinaczce na czas

 09.12.2022r. piątek

Program Zawodów

18ºº – 1845 Zapisy

1900 – 2000 Eliminacje

2015 – 2045 Finały

2100 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Program zawodów podczas trwania rywalizacji może ulec zmianie

Sędzia główny zawodów

Rafał Mockałło

Regulamin Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego

wewspinaczce sportowej konkurencji na czas

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawody odbędą się 9 grudnia 2022 r. na sztucznej ściance wspinaczkowej w
  Centrum Wspinaczkowym Stratosferaul.Drewnowska 58 Łodzi
 2. Zawody rozgrywane są w konkurencji na czas.
 3. Zawody odbędą się oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
 4. Uczestnikiem zawodów mogą być studenci uczelni Województwa Łódzkiego

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Organizacja Środowiskowa AZS Łódź

III. ZGŁOSZENIA

 1. Przed zawodami godzinach 18001845
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni
  (potwierdzoną okazaniem legitymacji).
 3. Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz regulaminem Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera”, oraz zgłoszeniu w biurze zawodów.

IV. ZAWODNICY

 1. Zawody przeznaczone są dla wszystkich słuchaczy uczelni wyższych Województwa Łódzkiego
 2. Osoby biorące udział rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów
  wysiłkowych powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan
  zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań wynikające tego powodu wypadki i
  konsekwencje prawne, spadają na zawodników lub ich prawnych opiekunów.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające udziału
  zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po czasie rozgrywania
  zawodów.
 4. Wyposażenie uczestnikastrój sportowy lub inny nie krępujący ruchów, obuwie sportowe (preferowane wspinaczkowe)

V. ZAWODY NA CZAS

 1. Zawody odbywają się na dwóch drogach. Zawodnicy startują parami (bądź pojedynczo),
  dobierani losowo. Każdy zawodnik zaczyna start od drogi oznaczonej numerem 1,
  po pierwszym biegu przechodzi na drogę oznaczoną numerem 2.
 2. Czasy obu biegów zostaną zsumowane.
 3. Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik klepnie oznaczone miejsce (dzwonek)
 4. Nie ukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje doliczenie czasu min. do wyniku
  drugiej drogi.
 5. Do kolejnej rundy zawodów przechodzą czterej zawodnicy, (jeżeli startujących zawodników
  będzie więcej niż 16 do finału przechodzi ośmiu zawodników) cztery najlepsze zawodniczki
  najlepszymi czasami.
 6. 1/2 finałów odbędzie się systemie pucharowym, tzn. zawodnik zajmujący po eliminacjach
  miejsce biegnie zawodnikiem zajmującym po eliminacjach miejsce, zawodnik zajmujący
  po eliminacjach miejsce biegnie zawodnikiem zajmującym po eliminacjach miejsce
  (opcja dla czterech finalistów).
 7. rundzie finałowej odbywają się biegi 1 miejsce (wygrani poprzedniej rundy) miejsce (przegrani poprzedniej rundy)
 8. Maksymalny czas na pokonanie drogi wynosi minuty.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera” oraz poleceń wydawanych przez operatorów ścianki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego zawodów oparciu
  przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA.
 2. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie odwołalna.

Sędzia główny zawodów

Rafał Mockałło


firma alpinistyczna altura wykonuje prace wysokościowe takie jak: mycie okien, malowanie dachów, odśnieżanie dachów, montaż banerów