Regulamin

Regulamin korzystania z Centrum Wspinaczkowego STRATOSFERA

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Wspinanie w Centrum Wspinaczkowym Stratosfera dozwolone jest dla wszystkich osób po wniesieniu opłaty wstępu i podpisaniu oświadczenia u instruktora prowadzącego.
1.2. Osoby niepełnoletnie mogą się wspinać wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
1.3. Na terenie Centrum Wspinaczkowego Stratosfera zabronione jest palenie i picie alkoholu a także przebywanie w stanie nietrzeźwym.
1.4. Liczbę osób wspinających się jednocześnie i przebywających na terenie Centrum Wspinaczkowego Stratosfera określa instruktor prowadzący.
1.5. Bez zgody instruktora prowadzącego nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian na ściance, w tym ustawienia chwytów.

2. Zasady wspinania:

2.1. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia operatorów i instruktorów Centrum Wspinaczkowego Stratosfera.
2.2. Asekurować „na wędkę” na ściance mogą wyłącznie:
a. operatorzy Centrum Wspinaczkowego,
b. osoby z ukończonym kursem wspinaczkowym (przeszkolone przez instruktora wspinaczki),
2.3. Asekurujący asekuruje przy pomocy przyrządu do asekuracji z zachowaniem maksymalnej uwagi.
a. nie wolno mu w tym przeszkadzać ani odwracać jego uwagi,
b. asekurujemy tylko stojąc na ziemi,
c. obie ręce asekurującego powinny znajdować sie na linie,
d. podczas opuszczania wspinającej się osoby asekurujący musi trzymać obie ręce na linie pod przyrządem asekuracyjnym,
e. nie wolno asekurować używając przyrządu zjazdowego (np. ósemki) lub półwyblinki.
2.4. Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła „ósemki”.
2.5. Cała uprząż oraz węzeł „ósemka” i przyrząd asekuracyjny muszą być widoczne podczas wspinania a także przy asekuracji.
2.6. Podczas wspinania podłoga pod ścianką musi być wolna od wszystkich przedmiotów.
2.7. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się metalowych elementów ścianki.
2.8. Podczas wspinania zabronione jest zbaczanie z linii spadku liny oraz wychodzenie ponad stanowisko zjazdowe.
2.9. Zabronione jest wchodzenie na elementy konstrukcji za panelem.
2.10. Zabronione jest wspinanie bez asekuracji powyżej żółtej linii (wysokość dłoni wspinającego się) namalowanej na powierzchni ściany.
2.11. Podczas wspinaczki zaleca się używanie magnezji.
2.12. Podczas wspinania nie wolno mieć żadnych przedmiotów w kieszeniach oraz biżuterii na dłoniach.
2.13. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest wyłącznie dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym: ściankowym lub skałkowym (przeszkolonych przez instruktora wspinaczki).
2.14. Podczas wspinania z dolną asekuracją należy używać liny dynamicznej.
2.15. Podczas wspinania z dolną asekuracją wspinający się zobowiązany jest do wpinania się do wszystkich indywidualnych punktów asekuracyjnych (przeloty,spity) będących w linii pokonywanej drogi wspinaczkowej, jednocześnie zabrania się odwiązywania liny od uprzęży przy stanowisku zjazdowym oraz innych stałych punktach asekuracyjnych.
2.16. Wspinać się można tylko w obuwiu z gumową podeszwą.

3. Postanowienia końcowe:

3.1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie centrum wspinaczkowego.
3.2. Osoby dopuszczające się umyślnego łamania postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane ze ścianki.
3.3. Właściciele Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera” oraz obsługa nie odpowiadają za szkody spowodowane przez osoby przebywające na terenie obiektu wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
3.4. Instruktor szkolący na terenie Centrum Wspinaczkowego Stratosfera odpowiada za bezpieczeństwo swoich kursantów.
a. Przed rozpoczęciem szkolenia należy poinformować o nim instruktora prowadzącego.
3.5. Za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie C. W. Stratosfera właściciele oraz obsługa nie odpowiadają.
3.6. Wszystkie kwestie sporne dotyczące regulaminu rozwiązuje instruktor prowadzący.

Stratosfera sp. z o.o.
Zarząd


firma alpinistyczna altura wykonuje prace wysokościowe takie jak: mycie okien, malowanie dachów, odśnieżanie dachów, montaż banerów