2011/2012

MiniWspin maraton – regulamin

1. Termin zawodów – 14 stycznia 2012

2. Udział w zawodach:

– w zawodach udział może wziąć każdy, kto dokona opłaty startowej i wpisze się na listę zawodników.

– start możliwy jest po otrzymaniu karty zawodnika w Recepcji CW Stratosfera w dniu zawodów w godzinach 12-18:30.

Zawody będą rozgrywane w jednej kategorii z podziałem na Kobiety i Mężczyzn.

3. Przebieg zawodów:

– do pokonania jest 20 dróg (na wędkę i „z dołem”) w czasie 3 godzin,

próbę rozpoczynamy od chwytu oznaczonego jako „Start”,

próba na drodze rozpoczyna się po oderwaniu obu nóg od podłoża ściany,

– liczba prób na drogach jest nieograniczona, po każdej próbie (obciążeniu liny) należy odwiązać się od liny,

– zawodnicy asekurują siebie nawzajem podczas zawodów,

punktowane jest utrzymanie chwytu „Bonus” i zrobienie całej drogi (utrzymanie chwytu „Top” oburącz),

– każdą próbę zawodnik odpowiednio zaznacza na „karcie zawodnika”:

symbol „I” – odpadnięcie przed chwytem oznaczonym jako „Bonus”,

— symbol „B” – odpadnięcie po utrzymaniu chwytu „Bonus” lecz przed chwytem „Top”,

symbol „T” – zrobienie całej drogi,

– próbę należy zakończyć w momencie ominięcia wpinki na drogach „z dołem”, dotknięcia lub przekroczenia oznaczonego ogranicznika, oraz po złapaniu się metalowych elementów ściany i liny.

4. Zwycięzcy:

– wygrywa zawodnik, który pokona największą liczbę dróg w jak najmniejszej liczbie prób. W dalszej kolejności brana pod uwagę będzie liczba „Bonusów” i prób do bonusów.

– nagrodzone zostaną po 3 najlepsze osoby z kategorii kobiet i mężczyzn.

Dobrej zabawy  🙂


firma alpinistyczna altura wykonuje prace wysokościowe takie jak: mycie okien, malowanie dachów, odśnieżanie dachów, montaż banerów