Prowadzenie


Regulamin
Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego

we wspinaczce sportowej w konkurencji prowadzenie

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zawody odbywają się  na sztucznej ściance wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym „Stratosfera”,
  Manufaktura – Rynek, ul. Drewnowska 58 w Łodzi
 2. Zawody rozgrywane są w konkurencji prowadzenie.
 3. Zawody odbędą się oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
 4. Uczestnikiem zawodów mogą być studenci i pracownicy uczelni Województwa Łódzkiego.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Organizacja Środowiskowa AZS Łódź oraz Centrum Wspinaczkowe STRATOSFERA.

III. ZGŁOSZENIA

 1. Przed zawodami mailowo na adres: stratosfera@stratosfera.org lub podczas rejestracji zawodników
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni. (potwierdzoną okazaniem ważnej legitymacji)
 3. Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz regulaminem Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera”, oraz zgłoszeniu w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 1830-1900

IV. ZAWODNICY

 1. Zawody przeznaczone są dla wszystkich słuchaczy uczelni wyższych Województwa Łódzkiego
 2. Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za nie wykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne, spada na zawodników lub ich prawnych opiekunów.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.

 1. Wyposażenie uczestnika – strój sportowy lub inny niekrępujący ruchów, obuwie sportowe (preferowane wspinaczkowe)

V. ELIMINACJE 

 1. Eliminacje rozgrywane są z asekuracją na „wędkę” w stylu flash (po zademonstrowaniu wspinaczki na drodze przez forerunnera lub obserwacji startów innych zawodników)
 2. Zawodnicy mają do pokonania dwie specjalnie przygotowane drogi
 3. Na pokonanie każdej drogi zawodnik ma maksymalnie 5 minut.
 4. Każda droga oceniana jest na podstawie osiągniętej przez zawodnika wysokości ( najdalej położony, utrzymany lub dotknięty chwyt, zgodnie z przebiegiem drogi)
 5. Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik złapie oburącz ostatniego chwytu oznaczonego jako TOP (maksymalna liczba punktów na danej drodze).
 6. Wynik końcowy eliminacji oblicza się po zakończeniu rund eliminacyjnych w wg następującego wzoru: SP= r1 + r2 gdzie, SP . suma punktów, r1 . miejsce w 1 rudzie eliminacyjnej (po pierwszej drodze), r2 . miejsce w 2 rudzie eliminacyjnej (po drugiej drodze), Im mniejsza jest liczba punktów, tym lepszy jest wynik uzyskany przez zawodnika. Dodatkowo, dla ustalania wyników każdej z rundy zostanie zastosowana korekta punktów za miejsca exaequo: każdemu ze sklasyfikowanych ex aequo zawodników powinna być przyznawana średnia liczba punktów,stanowiąca wynik dzielenia liczby punktów przez liczbę pozycji (np. w przypadku 6 zawodników sklasyfikowanych w danej rundzie ex aequo na pierwszym miejscu . 3,5 pkt [ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21; 21 / 6 = 3,5 ] albo 4 miejsc exaequo na drugim miejscu . 3,5 pkt [ 2 + 3 + 4 + 5 = 14; 14 / 4 = 3,5 ]) – ( na podstawie przepisów PZA 2012).

VI. FINAŁ

 1. Do finału przechodzi sześciu najlepszych zawodników i sześć najlepszych zawodniczek, którzy po eliminacjach zajęli najlepsze pozycje
 2. Zawodnicy mają do pokonania jedną specjalnie przygotowaną drogę (oddzielnie dla mężczyzn o kobiet)
 3. Finały rozgrywany są z asekuracją od dołu „prowadzenie” w stylu flash (po zademonstrowaniu wspinaczki na drodze przez forerunnera lub obserwacji startów innych zawodników)

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu Centrum Wspinaczkowego „Stratosfera” oraz poleceń wydawanych przez operatorów ścianki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA 2015.
 2. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie odwołalna.

                                                                    Sędzia główny zawodów

                                                                                                    Rafał Mockałło

 

 


firma alpinistyczna altura wykonuje prace wysokościowe takie jak: mycie okien, malowanie dachów, odśnieżanie dachów, montaż banerów